Rabu, 14 November 2012

Selamat Tahun Baru 1434 Hijriyah

Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh
Binarung lumingsiring bagaskara pungkasaning sasi Dzulhijjah, asung sasmita bebukaning sasi Muharram, kulo ngaturaken sugeng mapag warsa enggal 1434 H, mugi tansah pinaringan berkah, sih lumunturing Gusti, saha tinebihake saking rubeda lan sambikala. Aamiin.

2 komentar: